Badania przeciwpożarowe.

Nigdy o tym nie zapominaj!

Badanie instalacji elektrycznej pod kątem zagrożenia pożarowego to podstawa ograniczanie ryzyka zaprószenia ognia. Pomijając już nawet ryzyko strat materialnych w przypadku pożaru, należy przede wszystkim pamiętać o zagrożeniu ludzkiego zdrowia, jakie niesie ze sobą ogień. 

Pamiętać także należy, że regularne badania zagrożenia pożarowego są wymagane w umowach ubezpieczeniowych wielu zakładów ubezpieczeń. Chcąc więc uniknąć kłopotów należy przestrzegać wymaganych terminów przeglądów. Możemy Cię w tym wyręczyć.

Co obejmuje takie badanie?

Takie pomiary oznaczają badania ochrony przeciwporażeniowej w całej rozciągłości tematu a także badanie
natężenia pola elektrycznego oraz elektromagnetycznego, głównie jednak sprawdzamy:

 • pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,
 • pomiary rezystancji uziemienia i rezystancji właściwej gruntu,
 • pomiary stanów izolacji,
 • pomiary skuteczności ochrony odgromowej, pomiary elektronarzędzi,
 • pomiary natężenia oświetlenia,
 • pomiary silników,
 • pomiary transformatorów,
 • profilaktyka zabezpieczeń (nastawy próby, sprawdzanie funkcjonalności),
 • pomiary prądu, napięcia, oporności, pobór mocy itp.,
 • sporządzenie pełnej dokumentacji wykonanych pomiarów,
 • wszelkie inne pomiary wymagane przez ubezpieczyciela.

Zadzwoń do nas

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszej pracy czy oferty, zadzwoń na numer podany obok. Postaramy się rozwiać wszelkie niejasności.

Przewiń do góry